Ιδιωτική λειτουργία / Ενισχυμένη λειτουργία ασφαλείας (3)